Nytårs hilsen til klubbens medlemmer

indsendt 2. jan. 2011 11.17 af Klaus Vest

Hej alle Dykænder 


Året 2010 er ved at rinde ud og derfor er en nytårshilsen på sin plads! 


Det har været dejligt at se hvordan klubhuset i løbet af året har dannet ramme og socialt samvær tirsdag efter tirsdag samt flere rigtig fede fester, alt sammen noget som gør vores klub speciel. Jeg vil gerne takke jer for opbakningen omkring vores jule afslutning, med skønsang og hektisk pakkeleg med blandt andet flotte sponsor gaver. Vi skal i den sammenhæng takke ”Dykkerhulen” i Vejle, ”Decoshop” i Horsens, ”N.O.W. Dive” i Skandeborg og ”Nordic diving” i Århus for de flotte gaver. Vi kan kun opfordre jer til at støtte de lokale butikker, de støtter os! 

Med hensyn til festerne synes jeg det er på sin plads at sende en stor tak til festudvalget, som på trods af tømmermænd har gjort det igen og samlet mange i festlig lag.


Klubbens store fysiske livsnerve i form at vores nye store kompressor anlæg har i løbet af året vist sine evner. Der er i løbet af året blevet fyldt mange kubikmeter luft på medlemmernes tanke. Vores Nitrox anlæg kører på højtryk og der er blevet brugt 40000 liter ren ilt og det siges at selv klubbens gamle instruktører opfører sig som forårs kåde ungersvende når ilten bobler i deres blod.

Jeg vil hermed gerne opfordre alle medlemmer til at starte det nye år med at give Lars Mortensen et klap på skulderen eller et lille kram og sig tak for den indsats han har gjort for at vores klub har et fremragende fyldeanlæg.

Jeg kan kun opfordre resten af klubbens dykkere til at få taget et Nitrox certifikat !


Vores livsnerve i Cyberspace, har været gennem en noget turbulent omlægning, vores hjemmeside er i dag måske ikke den smarteste og mest strømlinede men vi kan være stolte af at den ligger på top tyve over de mest besøgte dykkerhjemmesider i Danmark, ikke overgået af mange andre klubbers.

Som hjemmesiden er i dag er den nem at rette og vedligeholde, noget som er vigtigt i vores i forvejen travle hverdag. Vi kan kun opfordre medlemmerne til at bruge vores kalender, så vi kan få klubturene til at blomstre i det nye år.


Året 2010 blev også året hvor Dykanden gik til filmen, da ”under overfladen” søgte en aktiv klub med fungerende uddannelse blev de af forbundet henvist til os! Jeg håber at I alle har været på hjemmesiden og har set filmen. Med hensyn til vores uddannelse er det på sin plads at takke klubbens instruktører – de har igen i år gennemført kurser på alle niveauer og vi kan sige tillykke til 8 nye CMAS 1 4 nye CMAS 2 og 2 nye CMAS 3. Det har betydet mange timer på ture med eleverne og mange timer i teori lokalet.


Bestyrelsen har igen i år lagt et stort arbejde for at klubben kører som den gør og jeg vil gerne takke Niels, Kent, Kristina, Mikael, Martin og Kim for deres arrangement som gør det muligt at få klubben til at fungere i det daglige.


Til afslutning en lille bøn, jeg håber at I i det kommende år har tid og lyst til at give en hånd med for at færdiggøre de sidste ting omkring klubhuset, det skal males, der skal monteres skørt og inden dørs skal det sidste toilet i drift og der mangler lidt med lister og noget strøm alt sammen nogle småting som det kunne være dejligt hvis vi kunne løse dem i fællesskab.


Jeg vil afslutte med at ønske jer alle GODT NYTÅR og jeg håber at mødes i det nye år til mange gode dyk og hyggelige stunder


Klaus Vest

Formand

Comments